Wettelijke aansprakelijkheid werkgever

Een autoverzekering omvat minimaal een verplichte WA-verzekering. Dit is in de wet (WAM) geregeld.

Daarnaast vindt vaak een uitbreiding plaats met een bezitsdekking voor schade aan de auto zelf (de beperkt casco, of nog uitgebreider de vol-cascodekking). Naast deze verzekeringsmogelijkheden kan de ondernemer voor zijn bedrijfsauto’s aanvullende verzekeringen afsluiten, specifiek voor de inzittenden werknemers. U kunt dan denken aan de ongevallen of schadeverzekering inzittendenverzekering. Het is een relatief goedkope aanvulling op het verzekeringspakket, en wordt vaak zonder hierbij stil te staan wel afgesloten. Maar is dit wel juist?

Bent u dan vervolgens klaar als werkgever? Heeft u uw aansprakelijkheid nu volledig verzekerd?
Ja zult u misschien denken, maar dit is helaas niet het geval.

Voorbeeld.
De werknemer kan tijdens dienstreizen incidenteel gebruik maken van een andere auto. De vraag is dan weer of er op die andere auto dan wel een SVI van toepassing is. Maar ook als de werknemer tijdens de dienstreis gebruik maakt van een ander vervoermiddel dan een auto – fiets, te voet of openbaar vervoer – loopt de werkgever een risico. Dit risico is niet gedekt onder een SVI. De SVI is gekoppeld aan een specifieke auto.

De rechtspraak heeft zich zo ontwikkeld dat werkgevers in het algemeen schadevergoedingsplichtig zijn voor personenschade van hun werknemers bij verkeersongevallen tijdens dienstreizen. Zie het bekende Arena-en Maatzorgarrest. De SVI-dekking schiet dus tekort.

Om uw aansprakelijkheid te inventariseren en vervolgens te bepalen hoe hier het beste mee om te gaan, is het goed om stil te staan bij de wetgeving waarop de werkgeversaansprakelijkheid is gebaseerd.

Onderstaand is e.e.a. toegelicht waarbij we ons beperken tot de relatie werkgever/werknemer.

Aansprakelijkheid in Nederland is vnl. gebaseerd op art 7:658 BW (o.a. veilige werkomstandigheden) en art 7:611 BW lid 1 en 2. Vooral art 7:611 BW lid 1 (verkeer) en 2 legt een behoorlijk risico neer bij u als werkgever. De aansprakelijkheid voortvloeiende uit art 7:658 BW hoort thuis onder uw reguliere bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheid voortvloeiende uit art 7:611 BW is vaak niet of slechts beperkt gedekt onder dezelfde aansprakelijkheidsverzekering. Zeker bij polissen in het verleden afgesloten, waarop weinig onderhoud heeft plaatsgevonden, vertonen belangrijke hiaten. Een uitbreiding van een aansprakelijkheidsverzekering is vaak noodzakelijk.

Een actuele bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die dus ook werkgeversaansprakelijkheid dekt in combinatie met een aanvullende WEGAS-dekking zorgt er in ieder geval voor dat u een eventuele aansprakelijkheidsstelling met een gerust gevoel tegemoet kunt treden. Verzekeraars hebben inmiddels producten ontwikkeld die aansluiten op de rechterlijke uitspraken, sommigen anticiperen binnen hun verzekeringsvoorwaarden op een verdere verzwaring. Wij zien het als onze taak u te adviseren in de juiste productoplossingen. De producten mogen geen dekkingshiaten hebben en zo min mogelijk overlap vertonen.