Diefstalbeveiliging

Het belang van een goede diefstalbeveiliging is voor de meeste mensen duidelijk. Je moet het ze immers ‘’niet te makkelijk maken’’. Ook is het begrijpelijk dat verzekeraars alarmeisen stellen, maar het is niet voor iedereen altijd duidelijk waarom de beveiligingssystemen ook voorzien moeten zijn van een certificaat en/of opvolgingsabonnement. Welke systemen voldoen aan de eisen en wie geeft de certificaten af? En wat zijn de gevolgen van een ongeldig certificaat voor de verzekeringsdekking? We hebben de meest voorkomende vragen en antwoorden op een rijtje gezet.

Wie geeft de VbV/SCM certificaten af?
Kiwa keurt de alarm- en beveiligingssystemen. Dit kunnen systemen zijn die tijdens de fabricage van het motorrijtuig ingebouwd zijn, maar ook systemen die achteraf ingebouwd zijn worden door Kiwa gekeurd. De keuring en inbouw wordt gedaan door Kiwa SCM inbouwbedrijven.

Hoe lang zijn de certificaten geldig?
Voor zowel de certificaten die op het voertuig afgegeven worden als de certificaten die op een systeem afgegeven worden geldt een geldigheidsduur van 36 maanden.

Kan een systeem tijdens de geldigheidsduur van 36 maanden toch afgekeurd worden?
Ja, dat kan. Als blijkt dat een goedgekeurd systeem toch niet voldoet aan de eisen van Kiwa dan kan het certificaat door Kiwa worden ingetrokken. Dit betekent echt niet, dat de verzekeringsdekking ook niet meer aanwezig is. Er wordt altijd van 36 maanden geldigheidsduur uitgegaan.

Hoe zit het met Peilzenders?
Peilzenders behoren tot een bijzondere groep voertuigvolgsystemen. Een peilzender is een ‘’stand-alone’’ apparaat dat ergens in het voertuig geplaatst is. De peilzender wordt geactiveerd na melding van de diefstal bij de alarmcentrale. Dit is dus een ‘’na-diefstalsysteem’’. Bij de peilzender wordt er een abonnement voor doorgaans drie jaar afgesloten. Wij hanteren daarom ook een geldigheidsduur van drie jaar.

Waarom moet het systeem periodiek gekeurd of verlengd worden?
beveiligingssystemen worden steeds geavanceerder, het dievengilde wordt namelijk ook steeds inventiever. Kiwa kijkt aan de hand van onder meer diefstalcijfers van voertuigen of een systeem nog aan de door Kiwa gestelde eisen voldoet. Als dit niet het geval is, trekt Kiwa de certificering in. Dit betekent dat na de geldigheidsduur van 36 maanden geen nieuw certificaat meer wordt afgegeven voor het betreffende systeem.
Wordt door Kiwa het certificaat na drie jaar verlengd, dan is dat voor de geldigheid van één jaar. Een jaarlijkse controle door een erkend inbouwbedrijf is nodig om het certificaat geldig te houden. Bij peilzenders wordt er een abonnement afgesloten voor drie jaar. De onderneming waarmee het contract wordt afgesloten, geeft ook de garantie voor drie jaar af. Na drie jaar is het mogelijk dat de peilzender niet meer goed functioneert door bijvoorbeeld een lege batterij. Het abonnement wordt dan opnieuw verlengd met een nieuwe peilzender.

Wat zijn de gevolgen voor de dekking als het systeem niet wordt gekeurd of het abonnement niet verlengd?
Als het VbV/SCM certificaat is verlopen en er geen nieuw certificaat kan worden overlegd, is er geen dekking tegen diefstal- of inbraakschade. Ook bij het ontbreken van een opvolgingsabonnement bij een voertuigvolgsysteem is er geen dekking voor diefstalschades. De verzekeraar vraagt immers om een goedgekeurd, in werking gesteld beveiligingssysteem van een bepaalde klasse.

Wie is er verantwoordelijk voor het opnieuw aanvragen van een certificaat of abonnement?
Als verzekerde en eigenaar van het verzekerde voertuig ben je verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het beveiligings- en of voertuigvolgsysteem. Laat daarom na drie jaar het systeem keuren en/of het opvolgingsabonnement verlengen.