Cybercrime

Met onze cyberverzekering voor mkb-ondernemers bent u goed verzekerd voor schade via computers en internet. Deze cyberverzekering dekt onder andere datelekken, ransomware en bedrijfsstilstand door menselijke fouten en cybercrime. Wij vergoeden schade aan uw eigen bedrijf en aan anderen.

Een cyberverzekering biedt bescherming tegen:
-De aansprakelijkheid van een onderneming voor en door derden geleden schade
-De eigen kosten die het gevolg zijn van diefstal of verlies van persoons of bedrijfsgegevens

Dergelijke calamiteiten kunnen het gevolg zijn van hacking, daarnaast kunnen ze ook het gevolg zijn van verlies of diefstal van bijvoorbeeld laptops, tablets of usb-sticks.

Een cyberverzekering kan dekking bieden voor de volgende risico’s:
-Schadevergoeding voor en door derden geleden schade als gevolg van het verlies van persoons of bedrijfsinformatie
-Verdedigings- en verweerkosten
-Forensische en juridische onderzoekskosten
-Crisismanagementkosten ter bescherming van het imago
-Klant notificatiekosten
-Kredietbewakingskosten
-Bestuurlijke boetes in verband met de verwerking van persoonsgegevens
-Reconstructiekosten van de data
-Bedrijfsstilstand door een netwerkonderbreking van het computersysteem
-Cyberafpersing

Een cyberverzekering heeft ook een aantal beperkingen en uitsluitingen
-Contractuele aansprakelijkheid oals boetebepaling, garanties, vrijwaringsbedingen of schadevergoedingsbedingen
-Fraude en opzet
-Bedrijven die actief zijn op het gebied van gokken, prijzen en pornografie
-Schade voortvloeiend uit illegaal verkregen data

U bent met de cyberverzekering goed verzekerd voor eigen schade en schade door anderen.