Autoverzekering op basis van taxatiewaarde

Bijzondere auto’s die een waarde vertegenwoordigen die hoger is dan de dagwaarde die verzekeringsmaatschappijen hanteren voor deze auto’s zijn te verzekeren op basis van taxatiewaarde. De voordelen hiervan zijn dat de taxatiewaarde de verzekerde waarde van de verzekering is. Dit geldt voor zowel schuldschades alsmede niet-schuldschades. De auto zal bij (flinke) schade minder snel total loss verklaard worden omdat de taxatiewaarde normaliter hoger is dan de dagwaarde. Verder zal er nooit een discussie ontstaan met de schade-expert over de exacte dagwaarde van de auto omdat de taxatiewaarde de leidraad is. Voorbeeld hiervan is een sporttimer met een flinke schade die door de schade-expert total loss verklaard werd omdat de reparatiekosten niet opwogen t.o.v. de dagwaarde. Was deze auto op basis van taxatiewaarde verzekerd, dan zou de kans groter zijn geweest dat deze auto niet total loss verklaard zou zijn geweest en de eigenaar met de schadevergoeding zijn auto weer zou kunnen repareren. Verder zal in geval dat de schade verhaald moeten worden op de tegenpartij, diens verzekeringsmaatschappij slechts de dagwaarde uitkeren. De verzekeringsmaatschappij van de verzekerde auto zal het verschil tussen de uitgekeerde dagwaarde en de taxatiewaarde uitkeren.

Een ander voordeel is dat er 3 jaar lang geen afschrijving op de verzekerde taxatiewaarde van de auto plaats vindt. Na 3 jaar wordt de auto opnieuw getaxeerd en de premie is een vaste premie. Dus geen premie op basis van b/m ladder.